Metasociál

Přemýšlivec a počtář, který chce mít na sociálních sítích jasně nastavené komunikační mety a chce poradit s tím, jaký budget si pro to vlastně má nachystat.

Takovému člověku s největší radostí nastavíme Facebook Pixel, upravíme metatag v kódu e-shopu a pečlivě vyreportujeme čísla z Facebook Business Managera i s výkladem a doporučením pro další kampaň.