Metasociál

Přemýšlivec a počtář, který chce mít na sociálních sítích jasně nastavené komunikační mety a chce poradit stím, jaký budget si pro to vlastně má nachystat.

Takovému člověku snejvětší radostí nastavíme Facebook Pixel, upravíme metatag vkódu e-shopu a pečlivě vyreportujeme čísla zFacebook Business Managera i svýkladem a doporučením pro další kampaň.